Privacy Policy.

Update 28-05-2018

Bij az grafisch serviceburo BV zetten wij ons in voor de bescherming van uw privacy. Wij willen dat u op de hoogte bent van hoe wij gegevens over u kunnen verzamelen, gebruiken, delen en bewaren, en de keuzes die hierin tot uw beschikking staan.

Wanneer wij producten of diensten van az grafisch serviceburo BV aan u of uw bedrijf verstrekken, zullen wij u ook specifieke aanvullende voorwaarden verstrekken over hoe wij uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken.

Deze Online Privacyverklaring is van toepassing op websites van az grafisch serviceburo, online toepassingen die worden uitgevoerd  op   smartphones,   tablets en andere mobiele apparaten (“apps”), evenals uw gebruik van of toegang tot een van onze online  diensten,  inhoud en andere online programma’s die we samen met onze partners aanbieden en die gekoppeld zijn aan deze verklaring. Indien we dit aangegeven hebben is het eveneens van toepassing op bepaalde offline informatie die we over u verwerken.

Onze websites en apps zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar. Wij vragen niet doelbewust online naar gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar en richten onze online marketingactiviteiten niet doelbewust op kinderen jonger dan 16 jaar.

We kunnen deze Online Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. We zullen u, afhankelijk van het soortwijziging, via schriftelijke communicatie of via onze website informeren. Het is raadzaam dat u de actuele versie hier controleert. Als wij wijzigingen in deze verklaring aanbrengen, zullen wij de “Ingangsdatum” bovenaan deze Online Privacyverklaring bijwerken.

Op welke gegevens is deze Online Privacyverklaring van toepassing?
Deze Online Privacyverklaring beschrijft hoe wij (en onze Dienstverleners) gegevens die wij online over u verkrijgen kunnen verzamelen, gebruiken, delen  en bewaren. We verzamelen Online gegevens wanneer u:

 • onze websites of apps bezoekt of gebruikt;
 • deelneemt aan de online programma’s die we samen met onze Zakelijke partners aanbieden;
 • elektronische communicatie van ons ontvangt of beantwoordt;
 • onze advertenties of andere online inhoud bekijkt of erop klikt; en
 • via social media (websites) en andere websites en apps met ons communiceert.
 • In deze verklaring leggen wij ook uit hoe wij overige gegevens zelfstandig kunnen gebruiken of kunnen combineren met Online gegevens.

Welke gegevens verzamelen wij online en hoe verzamelen wij die?
Het soort gegevens dat wij verzamelen is gereduceerd tot: uw bedrijfsnaam, entiteit, rekeningnummer, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en facturatie adres.

Persoonlijke registratie van werknemers is beperkt tot: Naam, functie, titel, geslacht, mobiel en/of direct werk telefoonnummer en e-mailadres.

 Wij (en onze Dienstverleners of Advertentieservers van derden) verzamelen ook gegevens via Cookies en gelijksoortige technologieën. De meeste Cookies en gelijksoortige technologieën zullen alleen Geanonimiseerde gegevens verzamelen, zoals hoe u op onze website  of uw algemene geografische locatie terechtkomt. Bepaalde Cookies en gelijksoortige technologieën verzamelen wel persoonlijke gegevens. Als u bijvoorbeeld klikt op “Herinner mij” wanneer u inlogt op onze website, zal een cookie uw gebruikersnaam opslaan.

Wij (en onze Dienstverleners of Advertentieservers van derden) verzamelen gegevens via Cookies en gelijksoortige technologieën, zoals:

 • het apparaat dat u gebruikt om onze websites te bekijken of om gebruik te maken van onze apps (wij kunnen bijvoorbeeld gegevens verzamelen over het besturingssysteem of de browserversie en het soort apparaat dat u gebruikt om elektronische communicatie van ons te openen);
 • het IP-adres en gegevens met betrekking tot dat IP-adres (zoals domeingegevens, uw internetprovider en algemene geografische locatie);•    uw browsegeschiedenis op onze websites of apps (zoals wat u zoekt, de pagina’s die u bekijkt, hoe lang u blijft en hoe vaak u terugkomt);
 • de manier waarop u zoekt naar onze websites of apps, welke website of app u eerst bezocht en welke websites van onze Zakelijke partners u bezoekt;
 • welke advertenties of online inhoud van ons en onze Zakelijke partners u bekijkt, opent of aanklikt;
 • welke elektronische communicatie u opent en op welke onderdelen u klikt (bijvoorbeeld hoeveel keer u de communicatie opent); en
 • de locatie van uw mobiele apparaat.

Hoe gebruiken wij de gegevens die wij over u verzamelen?
We kunnen Online gegevens die wij over u verzamelen zelfstandig gebruiken of combineren met Andere gegevens: (i) indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of naleving van een juridische verplichting, (ii) voor onze rechtmatige belangen zoals het instellen, uitvoeren of verweer voeren tegen juridische vorderingen, om fraude te voorkomen en/of onze producten of diensten te verbeteren, of (iii) voor marketingdoeleinden, indien we daar uw toestemming voor hebben. We gebruiken uw gegevens, meer specifiek om producten en diensten te leveren, onder andere om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze websites of gebruikmaakt van onze SaaS oplossing:

 • u te informeren over nieuwe functies en voordelen;
 • vragen te beantwoorden en te reageren op uw verzoeken via onze websites of apps en via websites van derden (inclusief social media);
 • de locatie en andere technische eigenschappen van  uw  mobiele  apparaat  of browser te gebruiken om fraude te voorkomen of voor andere locatie gebaseerde diensten die u aanvraagt;
 • onze websites of apps te verbeteren en ze gemakkelijker te kunnen gebruiken;
 • de producten en diensten van onze az grafisch serviceburo BV en die van onze zakelijke Partners te adverteren en ze aan te bieden, onder andere om:
 • inhoud te presenteren die is afgestemd op uw interesses, waaronder Gerichte reclame;
 • u advertenties, promoties en aanbiedingen toe te sturen of u hiervan te voorzien;
 • te analyseren of onze advertenties, promoties en aanbiedingen doeltreffend zijn;
 • te helpen vaststellen of u geïnteresseerd kan zijn in nieuwe producten of diensten;
 • onderzoek en analyse uit te voeren, onder andere om:
 • onze klanten en de gebruikers van onze website of apps beter te begrijpen;
 • u de kans te bieden feedback te geven voor onze producten en diensten en die van onze Zakelijke partners;
 • gegevensanalyses, statistisch onderzoek en rapporten te produceren;
 • onze producten en diensten te evalueren en aan te passen.

Hoe delen wij uw gegevens?
Sommige Online gegevens en Andere gegevens zijn Persoonlijke gegevens.

We delen uw Persoonlijke gegevens  met niemand, behalve zoals hieronder beschreven. We delen uw Persoonlijke gegevens alleen met uw toestemming of indien dit vereist of toegestaan is door de toepasselijke wet, zoals:

 • met onze Dienstverleners, regelgevende instanties, wetshandhavers en overheidsinstellingen om fraude of criminele activiteiten  te  detecteren  en te voorkomen alsmede de rechten van az grafisch serviceburo BV of anderen te beschermen; binnen de az grafisch serviceburo BV Groep;
 • met onze Dienstverleners die diensten voor ons uitvoeren (zoals Gerichte reclame) en ons helpen bij onze bedrijfsactiviteiten;
 • met Zakelijke partners of Co-brand partners met wie wij gezamenlijk of die afzonderlijk producten en diensten bieden, aanpassen of ontwikkelen (maar zij mogen uw Persoonlijke gegevens niet gebruiken om zelfstandig hun eigen producten of diensten aan te bieden, tenzij u toestemming geeft dat zij dit kunnen doen);
 • in het kader van een verkoop van alle of een deel van az grafisch serviceburo BV Groep hun activa; of voor specifieke producten of diensten, wanneer u uw toestemming heeft gegeven.

Wat zijn uw rechten?
U heeft recht op toegang tot uw Persoonlijke gegevens en om deze te veranderen en/of te wissen. U kunt ook het recht hebben om het gebruik van uw Persoonlijke gegevens op de volgende wijzen te beperken en/of hiertegen bezwaar te maken:

 • u kunt uw toestemming voor het gebruik van uw Persoonlijke gegevens door ons te allen tijde intrekken;
 • u kunt het gebruik van uw Persoonlijke gegevens beperken en/of bezwaar maken tegen het gebruik hiervan;
 • u kunt een kopie verzoeken van uw Persoonlijke gegevens die we houden.
 • Indien u uw rechten wilt uitoefenen of vragen heeft over hoe we uw Persoonlijke gegevens verwerken kunt u contact met ons opnemen.

Heeft u vragen over de Online Privacyverklaring of wilt u een klacht indienen?
Als u vragen heeft over deze Online Privacyverklaring of hoe er met uw gegevens omgegaan wordt, dan kunt u contact met ons opnemen op nummer 088-0107900, Mike Weijsters.

Definities:
Advertentieservers van derden bedrijven die de technologie bieden voor het plaatsen van advertenties op websites (en apps) en bijhouden hoe advertenties presteren. Deze bedrijven kunnen ook cookies op uw apparaat plaatsen en gebruiken. De informatie die deze bedrijven van onze websites verzamelen is op een manier samengesteld die u nietpersoonlijk identificeert.

 Cookies en soortgelijke technologieën een cookie is een klein tekstbestand datop de harde schijf van uw computer geplaatst wordt. Wij kunnen cookies plaatsen wanneer u een bezoek brengt aan onze website of websites van andere bedrijven waar onze advertenties verschijnen, of wanneer u aankopen doet, informatie  aanvraagt  of personaliseert, of als u zich registreert voor bepaalde diensten. Als u de cookies accepteert die worden gebruikt op onze website, websites die namens ons door een ander bedrijf worden beheerd, of websites waar onze advertenties worden weergegeven, kunt u ons toegang geven tot informatie over uw interesses. Wij kunnen deze informatie gebruiken om uw ervaring te personaliseren. Soortgelijke technologieen zoals webbeacons, pixels, gifs en tags doen ook hetzelfde. Wij gebruiken de term Cookies en soortgelijke technologieën in deze verklaring om te verwijzen naar alle technologieën die op deze manier gegevens verzamelen.

Dienstverlener iedere leverancier, derde partij en/of bedrijf die/dat diensten levert of namens ons bedrijfsactiviteiten uitvoert zoals drukwerk, mailingen en andere communicatiediensten (e-mail, direct mail, etc.), marketing, gegevensverwerking en uitbestede technologie, beheer, dienstverlening, verzameling, advertentiebeheer, auditors, consultants, accountants, en professionele adviseurs.

Geaggregeerde gegevens gegevens of informatie met betrekking tot meerdere mensen die zijn/is gecombineerd of samengevoegd zodat het individu niet geïdentificeerd kan worden. Geaggregeerde gegevens omvatten gegevens die wij creëren of samenstellen uit verschillende bronnen, waaronder kaarttransacties of bepaalde gegevens van cookies en soortgelijke technologieën.

 Geanonimiseerde gegevens gegevens of informatie gebruikt op een manier die u niet identificeert naar een derde (bijvoorbeeld door middel van een pseudoniem). Wij leiden vaak geanonimiseerde gegevens af van persoonlijke informatie. Het omvat gegevens verkregen uit verschillende bronnen, waaronder kaarttransacties of bepaalde gegevens van Cookies en soortgelijke technologieën.

Gerichte reclame advertenties die wij,  of onze Dienstverleners, weergeven op websites buiten de az grafisch serviceburo BV Groep op basis van de voorkeuren of interesses afgeleid uit onze gegevens vanaf een bepaalde computer of apparaat met betrekking tot uw gebruik van webpagina’s in  de loop van de tijd en op verschillende websites, of, meer in het algemeen, van gegevens die intern beschikbaar zijn voor ons (bijvoorbeeld transactiegegevens).

 IP-adres een nummer dat aan een apparaat wordt toegewezen wanneer het verbinding maakt met het internet.

 Online gegevens gegevens of informatie verzameld op de websites en apps van az grafisch serviceburo BV en op websites en apps van derden met betrekking tot onderwerpen over ons bedrijf. Online gegevens kunnen bestaan uit persoonlijke gegevens, geaggregeerde gegevens en geanonimiseerde gegevens.

Persoonlijke gegevens alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon, zoals naam, adressen, telefoonnummer en e-mailadres en andere gegevens specifiek voor dat individu zoals demografische informatie en transactiegegevens.

Online Privacy Verklaring

Copyright © 2018 az grafisch serviceburo BV. Alle rechten, typefouten en prijswijzigingen voorbehouden.

az: uw grafisch partner

Verrassend in vele opzichten: professioneel en creatief, flexibel en ambitieus, een team van enthousiaste en creatieve grafici, met ieder zijn eigen specialisme.

Website Content © 2018.

Contact

Spaarneplein 2
2515 VK Den Haag
Nederland

T (070) 346 73 96
M (06) 17 00 84 79
E info@az-gsb.nl